Mieszkaniec

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne zebrane i odebrane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko...

W związku z podpisaną umową na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko, PGKiM w Lubsku Sp. z o. o., z dniem 1...

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 08 grudnia 2021 r. została wybrana firma, która będzie świadczyła usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych w...

Dodatek osłonowy

Od  stycznia 2022 r.  można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się w  gminie...

PGKiM logo
PGKiM logo

Informujemy, że od 01 stycznia 2022 r. w wyniku zawartej umowy, firmą odbierającą odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będzie PGKiM w Lubsku Sp. z o. o.

...

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl